Skorstenen på DR 2 nedhugges

UDBUD

OPLYSNINGER OM POTENTIELLE UDBUD I 2015

Denne oversigt over potentielle udbud må ikke forveksles med en bekendtgørelse om køberprofil, udarbejdet i henhold til Udbudsdirektivet, artikel 35 og bilag VIII, nr. 2, litra b).

Oversigten indeholder alene oplysninger om forventede EU-udbud i 2015

Udskriv